Poraďte sa s lekárom, kedy je pre vás vhodné užívať homeopatický liek
Homeopatia

Blog

CEDH magazine

CEDH magazine

10. 11. 2021

Nové vydanie magazínu Centra pre vzdelávanie a rozvoj homeopatie

(Centre d´Enseignement et de Développement de l´Homéopathie)

v anglickom jazyku

vydanie č. 59 – máj 2021

Celé číslo si môžete pozrieť na nasledovnom odkaze:

CEDH magazine 59 – EN