Poraďte sa s lekárom, kedy je pre vás vhodné užívať homeopatický liek
Homeopatia

Blog

Štúdia preukazuje účinok Lycopodium clavatum 13CH na imunitnú odpoveď

Štúdia preukazuje účinok Lycopodium clavatum 13CH na imunitnú odpoveď

15. 11. 2022

Zvýšenie prežívania o takmer 87 % zaznamenali vedci u skupiny myší, ktorých imunitná odpoveď bola upravená homeopatickým roztokom Lycopodium Clavatum 13 CH v porovnaní s kontrolnou skupinou. Ukázala to štúdia výskumníčky Gislaine J. Falkowski-Temporiniovej uverejnená v časopise Cytokine.

Homeopatické roztoky majú biologický účinok na rastliny, bunky a zvieratá. V tomto článku sa predstavujú výsledky štúdie skúmajúcej, aký biologický účinok má homeopatia na imunitnú odpoveď u zvierat.

INFEKCIA, ZÁPAL A IMUNITA

Keď brazílska výskumníčka Gislaine J. Falkowski-Temporiniová skúmala skupinu 1 400 myší, jej cieľom bolo pozorovať možné účinky na imunitnú odpoveď zvierat, ktorým bol, pod prísnou kontrolou etickej komisie a v súlade so smernicami pre výskum pokusov na zvieratách, podávaný homeopatický roztok po infekcii parazitom Trypanosoma cruzi-Y (zodpovedný za Chagasovu chorobu).

V štúdii s prísnou metodikou (zaslepená, randomizovaná a kontrolovaná) boli myši rozdelené do dvoch skupín:

1. kontrolná skupina je ošetrená neutrálnym roztokom
2. skupina bola liečená homeopatickým roztokom Lycopodium clavatum 13CH

                                                                                 

VÝSLEDOK

V skupine liečenej homeopatickým roztokom sa pozorovalo výrazné zvýšenie prežívania myší o takmer 87 %, ktoré súviselo s moduláciou imunitnej odpovede.

Tieto výsledky boli zopakované na potkanoch v druhej štúdii [1], vždy s najprísnejším ohľadom na zvieratá.

ZÁVER

Robustnosť a prísnosť experimentálnych protokolov spolu s reprodukovateľnosťou u viacerých druhov vedecky dokazujú biologický účinok homeopatických roztokov na imunitnú odpoveď.

 

​​Chagasova choroba:
Toto potenciálne smrteľné ochorenie je tiež známe pod názvom americká trypanomóza. Chagasovu chorobu spôsobuje parazit Trypanosoma cruzi, ktorý sa na človeka prenáša pri poštipnutí plošticami (hmyz cicajúci krv) z podčeľade Triatominae (Pasteurov inštitút).

*Zdroj WHO: https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/chagas-disease-(american-trypanosomiasis)

[1] Brustolin Aleixo CF, et al. Beneficial immunomodulatory and neuro digestive effect in Trypanosoma cruzi infection after Lycopodium clavatum 13c treatment. Microb Pathog. 2017;112:1-4.

Pôvodný článok: UNE ÉTUDE DÉMONTRE L’ACTION DE LYCOPODIUM CLAVATUM 13CH SUR LA RÉPONSE IMMUNITAIRE | Mon Homéo Mon Choix (monhomeomonchoix.fr)

Viac informácií o výskume v homeopatii: Homeopatia fakty ako dôkazy | Vedecké dókazy (homeopatiaslekarom.sk)

 

Prezentované údaje nemožno v žiadnom prípade extrapolovať na akúkoľvek klinickú vlastnosť alebo klinické použitie u ľudí, ktoré by si vyžadovali ďalšie štúdie.