Poraďte sa s lekárom, kedy je pre vás vhodné užívať homeopatický liek
Homeopatia

Lekári a odborní garanti

„Každý človek potrebuje v živote nádej. Každý chorý človek ju potrebuje dvojnásobne. Lekár sa snaží, aby mu ju poskytol. Vzdelaním v homeopatii sa hranice nádeje o krôčik posúvajú. Často ten malý krôčik stačí na navrátenie zdravia.“

MUDr. Pavol Tibenský | všeobecný lekár
MUDr. Pavol Tibenský | všeobecný lekár

MUDr. Pavol Tibenský je absolventom Univerzity Karlovej v Hradci Králové – Vojenského lékařského výzkumného a doškolovacího institutu, v súčasnosti premenovaného na Vojenskú lekársku akadémiu. Univerzitné štúdiá skončil v roku 1988. Po krátkej praxi vo Vojenskej nemocnici České Budějovice nastúpil ako lekár zaradený do špecializácie všeobecné lekárstvo v Nemocnici na Myjave. Od roku 1991 pracuje ako praktický lekár v Brezovej pod Bradlom. V roku 1992 získal atestáciu 1. stupňa zo všeobecného lekárstva a začal sa venovať homeopatii.

V roku 1994 absolvoval dvojročné vzdelávanie CEDH a následne ďalšie vzdelávacie aktivity doma i v zahraničí. /Antverpy, Budapešť, Graz, Mníchov, Paríž, Praha, Utrecht, Viedeň a iné/. Je držiteľom lektorského diplomu ECH – Európskeho výboru pre homeopatiu s oprávnením prednášať homeopatiu v rámci EÚ. 

“Nech som v dnešnom svetle schopný vidieť chyby
včerajška a zajtra budem môcť pochopiť tie dnešné.”

MUDr. Danuša Siveková | gynekologička, akupunktúristka
MUDr. Danuša Siveková | gynekologička, akupunktúristka

LF UK vyštudovala v rodnej Bratislave. Pracovala v NsP ak. L. Dérera (1979 -1991).  Do ambulantnej praxe prešla v r. 1991, v ktorej pracuje do dnes. K základnej špecializačnej skúške v gynekológii a pôrodníctve (1987)  pribudli ďalšie,  z FBLR (1994) a Akupunktúry (2014). Dnes má privátnu ambulanciu akupunktúry v Bratislave a ordinuje aj homeopatiká. V r. 2018 bola menovaná MZ SR za Krajskú odborníčku pre Bratislavský kraj v odbore akupunktúra. V rámci tohto odboru prednáška na SZU a LF SZU v Bratislave.

V r. 1990 absolvovala prvý študijný pobyt v Mníchove v oblasti homeopatie. Od vtedy absolvovala množstvo vzdelávacích kurzov, seminárov u nás aj v zahraničí (Česko, Francúzsko, Rakúsko, Nemecko, USA, Čína, Bali, India.) kde si zvyšovala svoje odborné zručnosti  v akupunktúre a homeopatii. V r. 1991 pomohla vzniku lekárskej spoločnosti, ktorá dodnes pomáha rozširovať povedomie o homeopatii (SLHS) a ako členka výboru (t. č. podpredsedníčka) zabezpečuje kvalitné kurzy certifikované ECH (Európska komisia pre homeopatiu) a aj sama vzdeláva lekárov od r. 1998. Diplom lektora ECH získala skúškou vo Viedni v r. 2005. Lektorkou kurzov CEDH  na Slovensku je od r. 2015.

"Ži a nechaj žiť."

MUDr. Beáta Nemčoková | vš. lekár pre deti a dorast
MUDr. Beáta Nemčoková | vš. lekár pre deti a dorast

LF UPJŠ vyštudovala v Košiciach (1981-1987). Pre neutíchajúci záujem o pomoc chorým pacientom, začala pôsobiť v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach a po 3 rokoch praxe získala atestáciu z pediatrie. V Košiciach si otvorila vlastnú pediatrickú ambulanciu a rozšírila svoju  atestáciu aj o dorastové lekárstvo.

 

Chcela pacientom ponúknuť viac a ku klasickej liečbe priradiť aj iný spôsob liečby. Preto sa už počas práce v pediatrickej ambulancii začala bližšie zaujímať a vzdelávať v oblasti homeopatie. V roku 2000 úspešne absolvovala francúzsku školu homeopatie (CEDH) a nakoľko v homeopatii videla potenciál, snažila sa jej použitie preklopiť do jej každodennej lekárskej praxe. Od roku 2000 je členkou Slovenskej lekárskej homeopatickej spoločnosti. Pomáha rozširovať povedomie o homeopatii aj ako lektorka CEDH pre lekárov a lekárnikov, paralelne pokračuje v nadstavbovom vzdelávaní CEDH a zúčastňuje sa medzinárodných homeopatických kongresov.