Poraďte sa s lekárom, kedy je pre vás vhodné užívať homeopatický liek

Stres

NUX VOMICA 9CH alebo 15CH

  • Precitlivenosť na podnety spôsobujúce zvýšené podráždenie
  • Neznášanlivosť akéhokoľvek odporu
  • Agresivita kompenzovaná nadmerným jedlom a pitím

IGNATIA 9CH

  • Stres s paradoxnými reakciami
  • Hyperestézia, precitlivenosť k emóciam, hyperemotivita
  • Zlepšenie rozptýlením

ARGENTUM NITRICUM 9CH

  • Stres, pri ktorom prevláda strach, že sa „niečo nepodarí“

ARSENICUM ALBUM 9CH

  • Stres, pri ktorom prevláda úzkosť

STAPHYSAGRIA 9CH

  • Konfliktný psychický stav spôsobujúci pocit menejcennosti, rozhorčenie alebo trápenie vedúce chorého k uzavretiu sa do seba a nedotklivosti

 

*HOMEOPATHIE: LE CONSEIL AU QUOTIDIEN, 1998, Michele Boiron, Alain Payre-Ficot