Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Stres a poruchy spánku majú riešenie v homeopatii

Dátum: 12.05.2020
Stres a poruchy spánku majú riešenie v homeopatii

Stres je súbor podnetov nadmerne nepriaznivo zaťažujúcich organizmus v oblasti […]

Stres je súbor podnetov nadmerne nepriaznivo zaťažujúcich organizmus v oblasti duševnej i telesnej. Organizmus na rôzne faktory, ktoré ho zaťažujú, reaguje pomocou rôznych tzv. adaptačných mechanizmov. Adaptácia znamená prispôsobenie sa zmeneným podmienkam alebo novej situácii. Adaptácia organizmu sa deje na rôznych úrovniach od psychickej cez nervovú, hormonálnu až po imunitnú. Reakcia organizmu je teda veľmi komplexná, pozostávajúca z príznakov na rôznych úrovniach a v rôznych orgánových systémov.

V súčasnosti je dominujúcou príčinou stresu situácia navodená pandémiou. Jedinci sa stretávajú so situáciami, ktoré sú pre nich nové, ťažšie zvládnuteľné a trvajú dlhší čas. Mamičky sú doma so svojimi deťmi dlhšie ako zvyčajne. Školské vyučovanie sa deje bez výkladu učiva profesionálmi. Neistota ohľadom zamestnania, riziko prepúšťania, obavy z budúcnosti vystupujú do popredia. Starostlivosť o osamelo žijúcich a chorých príbuzných sa stávajú problematickými. Neustále každodenné zmeny v nariadeniach a opatreniach v boji s pandémiou zaťažujú jedinca dennodenne. Každé ochorenie, ktoré bolo pred niekoľkými mesiacmi považované za bežné, je vnímané teraz ako ohrozujúce jedinca i jeho okolie. Táto situácia je chronická, nevieme do kedy bude trvať, ale potrebujeme ju zvládnuť čo najlepšie. Opatrenia, ktorých sme svedkom, pomáhajú síce zamedziť šíreniu infekcie v spoločnosti, jedinci však potrebujú posilniť svoje psychické i telesné schopnosti. Súčasná situácia si to vyžaduje oveľa viac ako bežný život.

Ako praktik vidím situáciu medzi chorým obyvateľstvom a iste nikoho neprekvapí, že vidno výrazné zvýšenie psychických ochorení u jedincov, ktorí doteraz psychické ťažkosti nemali a zvyšuje sa spotreba psychofarmák u jedincov, ktorí sú psychiatricky liečení. Najmä sa zvyšuje spotreba liekov zo skupiny benzodiazepínov. Jedná sa o lieky, ktoré majú rýchly účinok na upokojenie pacienta – sedatívny účinok, majú však jedno veľké riziko a tým je vznik závislosti. Inými slovami – človek, ktorý tieto lieky berie, sa bez nich ťažko zaobíde a pri dlhodobom užívaní liek musí užívať v zvyšujúcich sa dávkach, ktoré vyvolávajú i vedľajšie reakcie. Takýto jedinec sa lieku často domáha i správaním, ktoré presahuje spoločenské normy alebo sa snaží získať lieky od rôznych lekárov, napríklad od všeobecného lekára i od psychiatra, prípadne ešte navštívi za týmto účelom i pohotovosť. Psychiatri pred touto liekovou skupinou varujú, farmaceuti hodnotia kvalitu farmakoterapie – liečby liekmi – podľa spotreby benzodiazepínov. /diazepam, lexaurin/.

Homeopatia je ideálnym prostriedkom pre zvládnutie stresu a porúch spánku. Homeopatické lieky sú nenávykové medikamenty, ktoré sa môžu užívať v každom veku, v tehotenstve i v starobe. Nemajú žiadne negatívne vedľajšie účinky a môžu sa užívať i akýmikoľvek inými liekmi. /lieky účinkujú na organizmus prostredníctvom receptorov a homeopatické a chemické lieky vstupujú do organizmu na rozdielnych častiach týchto receptorov./ 

Dávam do pozornosti komplexný prípravok – liek zložený z viacerých homeopatických liekov Sédatif PC. S uvedeným liekom sú vynikajúce skúsenosti, ktoré si môže každý overiť na svojej „koži“. Tento liek obsahuje najbežnejšie homeopatické lieky, ktoré sa užívajú pri liečbe akútneho i chronického stresu. Každý zo šiestich liekov má svoj vlastný obraz, podľa ktorého sa predpisuje a pokrýva najbežnejšie symptómy, ktoré sa v stresových situáciách môžu u jedinca vyskytnúť. Jedná sa jednako o telesné, jednako o psychické príznaky.

Prvou zložkou je liek ACONITUM NAPELLUS, vyrobený z Prilbice modrej. Tento liek je najbežnejším liekom predpisovaným v prípade paniky, ktorého prejavy sú: náhla úzkosť, závraty, poruchy rytmu srdca, hypertenzia, zvýšené potenie a slinenie, veľký smäd a pocit stuhnutia  svalov.

Podľa vyjadrenia naslovovzatého odborníka, pána profesora Krčméryho, je prvým predpokladom zvládnutia epidémie nepodľahnúť panike. Toto tvrdenie experta na infekčné ochorenia je v súlade s homeopatickým prístupom, ktorý lieči celý organizmus. Inými slovami – do liečby a prevencie je potrebné zapojiť nielen proti infekčnú imunitu, ale i psychiku, nervový systém, hormonálny systém – jednoducho celý organizmus. Tým sa zvyšuje šanca na zvládnutie infekcie na úrovni jedinca i spoločnosti. Prvým liekom, na ktorý v prípade akútnej vírusovej infekcie myslíme, je liek ACONITUM NAPELLUS. V obraze ochorenia tohto lieku sú známe i psychické príznaky, najmä panika so strachom zo smrti.

Druhou zložkou je liek BELLADONNA, vyrobený z rastliny Ľuľkovec zlomocný. Obsahuje atropín, hyoscamín a skopolamín. K jeho prejavom patria: náhly vznik príznakov na telesnej i psychickej úrovni, veľká intenzita príznakov – strach, výrazné zvýšenie tlaku, zvýšená vzrušenosť, nepokoj, veľa strachov. potenie, tiky, nočné desy, koktanie, strach zo zvierat, tmy a iné.

Obe tieto rastliny dokážu pozitívne ovplyvniť stresovú reakciu organizmu v celej jej komplexnosti, včítane upokojenia tzv. vegetatívneho nervového systému a dokážu napríklad i znížiť krvný tlak ako jeden z najčastejších prejavov stresu. Považujem za vhodné vyzdvihnúť i fakt, že oba lieky predpisujeme i u akútnych horúčkovitých ochorení, čo je v súčasnej situácii veľkým plusom.

Užívaním lieku SédatifPC zvýšime odolnosť jedinca voči stresu i v situácii, že sám ešte žiaden stres nepociťuje. Človek nemusí vnímať svoje pocity a často ho ani nenapadne nad sebou rozmýšľať a len náhodne mu zistíme zvýšený tlak či pulz./ Hnev, strach a úzkosť totiž zvyšujú krvný tlak. /Liek je možné získať po porade s lekárom, lekárnikom, ale i bez lekárskeho predpisu

Záujemcom poskytnem odkazy na odbornú literatúru.

MUDr. Pavol Tibenský