Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Influenzinum – priamy zásach chrípke

Dátum: 18.11.2020
Influenzinum – priamy zásach chrípke

Chrípka a chrípke podobné ochorenia sú postrachom každej zimnej sezóny […]

Chrípka a chrípke podobné ochorenia sú postrachom každej zimnej sezóny a aj keď s istou modifikáciou, nie je tomu inak ani tohto roku. Chrípka, alebo influenza, je infekčné ochorenie spôsobené vírusom. Ochorenie sa veľmi ľahko šíri počas zimnej sezóny. Genetické zmeny vírusu chrípky spôsobili v 20. storočí tri epidémie resp. až pandémie, pri ktorých zomreli milióny ľudí.

Každý tvor na planéte má v sebe zakódovanú snahu prežiť a ani vírus to nemá jednoduché, nakoľko jeho hostiteľ, bez ktorého nie je schopný existovať – človek – sa snaží o prežitie tak, že si vybuduje proti vírusom imunitu a životné podmienky sa preň zhoršia. Vírus sa bráni genetickými zmenami a tak sa epidémie opakujú každoročne. Tento neustály boj o prežitie nie je potrebné len pasívne sledovať, ale je ho možno ovplyvniť v prospech jednej či druhej strany. Ak chceme vylepšiť podmienky pre vírus, tak stačí sa prejedať, požívať v nadmernej miere alkoholické nápoje, začať fajčiť, prestať sa hýbať, neumývať si ruky, nepoužívať vreckovky a vírus sa nám poďakuje rozvojom ochorenia u jedinca i v spoločnosti.

Ak máme záujem zlepšiť životné podmienky človeka na úkor vírusu, mali by sme urobiť opačné opatrenia ako v predchádzajúcej vete. Navyše máme liečebno-preventívne prostriedky, ktoré už pozná ľudstvo viac ako 200 rokov – očkovanie a homeopatia.

Klinický obraz ochorenia, ktoré sa prenáša kvapôčkovou infekciou a postihuje najmä dýchací systém, je všeobecne známy. K najbežnejším príznakom patrí zvýšená telesná teplota, bolesti hlavy, únava, suchý kašeľ, bolesť hrdla, upchatý nos, podráždené oči a zimnica. Okrem týchto príznakov môžu byť veľmi variabilné, individuálne symptómy.

Očkovanie proti chrípke, tak ako každé očkovanie, je založené na stimulácii vlastných obranných síl organizmu oslabeným vírusom, ktorý spôsobí tvorbu protilátok a tie organizmus chránia proti ochoreniu počas celej chrípkovej sezóny. Vzhľadom k častým mutáciám je potrebné každoročne vyrábať vždy novú vakcínu. Účinnosť očkovania je dosť vysoká a moderné vakcíny sú oveľa spoľahlivejšie ako pred niekoľkými desaťročiami, napriek tomu nedokážu zabezpečiť jedinca pred ochorením na sto percent. Navyše očkovacia látka je uniformná a nie je individualizovaná, preto sa môže stať, že nie každý jedinec zvládne vírusovú záťaž vakcíny, aj keď vírus nie je plne virulentný  (schopný vyvolať u očkovaného jedinca plne rozvinutý obraz chrípky)  . Títo jedinci sú vhodní pre zváženie individualizovanej liečby homeopatickými prostriedkami. Nemožno opomenúť ani fakt, že očkovacia látka je veľmi komplexným liečivom, ktoré nie je pre organizmus prirodzené a tak nie každý jedinec ho dokáže spracovať tak, ako by sme si predstavovali – bez vedľajších účinkov. Ak si predstavíme, že dnes je veľa jedincov, ktorých organizmy nedokážu bezpečne spracovať ani bežné potraviny, je to celkom pochopiteľné.

Z odborného názvu ochorenia – influenza pochádza i názov lieku INFLUENZINUM. Tento liek patrí medzi tzv. bioterapeutiká – to sú homeopatické lieky vytvorené z živočíšnych orgánov a pôvodcov ochorení. Ich indikáciou, teda liečebne preventívnym pôsobením, je oblasť ochorení, u ktorých je sklon k daným ochoreniam a/alebo nerozvinutie sa individuálnych príznakov, ktoré by nám umožnili predpísať liek „na mieru“. Ak napríklad človek, ktorý trpieva na chrípky, má vždy pri chrípke neznesiteľné bolesti v kostiach, ktoré ho nútia k stonaniu, je to kľúčový príznak lieku EUPATORIUM PERFOLIATUM. Liek predpísaný na základe takéhoto veľmi zvláštneho príznaku človeku do chrípky uľaví a zníži i sklon k opakovaniu infekcie. Bez takejto možnosti individualizácie je ideálne použiť prostriedok INFLUENZINUM. Tento liek môže naordinovať lekár, lekárnik, ale je ho možno využiť i pre samoliečbu v prípade prevencie a liečby chrípky či chrípke podobných stavov. Navyše je tento liek indikovaný v prípadoch, že pacient pociťuje po očkovaní vedľajšie účinky. V poslednom menovanom prípade je niekedy ťažko určiť, či pacient má či nemá príznaky z očkovania alebo novovzniknutého ochorenia, ktoré sa objavilo v časovej súvislosti s očkovaním. Túto možnosť nemožno vylúčiť, nakoľko vakcína potrebuje v organizme vyvolať imunitnú odpoveď a na to je potrebný istý čas. Takže pacient, ktorý ochorie na chrípku dva dni po očkovaní, nemusí nutne byť chorý z vakcíny, ale z chrípky. Tu sa môže naplno prejaviť výhoda homeopatických liekov, ktoré indikujeme na základe zákona podobnosti – liek indikovaný na základe zákona podobnosti nedokáže rozlíšiť, či je pacient chorý z vakcíny alebo z chrípky, ale dokáže mu pomôcť.

Krátke zhrnutie indikácií lieku INFLUENZINUM:

  • Prevencia chrípky a chrípkových stavov.
  • Liečba chrípky a chrípkových stavov v iniciálnom štádiu.
  • Liečba nežiaducich účinkov po aplikácii protichrípkovej vakcíny.
  • Predpisuje sa 10 granúl v riedení 15 – 30 CH, 1x za 14 dní počas celého obdobia chrípkovej epidémie (preventívne), resp. 10 granúl jednorazovo (kuratívne).

Ešte pripájam jednu kuriozitu:

Raz som liečil jednu staršiu ženu, ktorá trpela opakovanými výpotkami ramenného kĺba. Pacientka bola vyšetrená rôznymi odborníkmi, absolvovala i testy na tuberkulózu, ale nič sa nenašlo. Pacientka ma navštevovala niekoľko rokov kvôli punkcii – vyprázdneniu kĺba injekčnou striekačkou – každé dva týždne. Potom jedného dňa prišla, že sa jej tá „voda v kĺbe“ prestáva robiť. Vypustil som jej len zopár mililitrov. O dva týždne už v kĺbe voda nebola. Pri štúdiu dokumentácie som narazil na fakt, že krátko pred prvým objavením sa výpotku v kĺbe bola zaočkovaná po pohryzení psom proti tetanu. A voda sa prestala tvoriť po zaočkovaní proti chrípke. Detailný popis tohto prípadu, pre ktorý nemám iné vysvetlenie, len ako že jedno očkovanie spôsobilo ochorenie kĺba a druhé ho vyliečilo, rád poskytnem záujemcom.

MUDr. Pavol Tibenský