Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Nová štúdia potvrdzuje: Homeopatia v podpornej starostlivosti zlepšuje kvalitu života onkologických pacientov

Dátum: 24.11.2021
Nová štúdia potvrdzuje: Homeopatia v podpornej starostlivosti zlepšuje kvalitu života onkologických pacientov

Pri príležitosti kampane Ružový október sa tím „Mon Homeo Mon […]

Pri príležitosti kampane Ružový október sa tím „Mon Homeo Mon Choix“ (medzinárodná kampaň na podporu homeopatie) rozhodol vyzdvihnúť štúdiu profesora Frassa. Výsledky štúdie dokazujú pozitívne účinky homeopatickej liečby, ktorá sa podáva popri klasickej liečbe, na kvalitu života pacientov s rakovinou pľúc, ako aj na ich prežívanie.

Štúdiu viedol profesor Michael Frass, špecialista na internú medicínu na nemocničnom onkologickom oddelení a profesor na lekárskej univerzite vo Viedni v Rakúsku, ktorá sa intenzívne venuje integratívnej medicíne.

Táto štúdiu, publikovaná v roku 2020 v časopise The Oncologist1, ktorý sa špecializuje na onkológiu a hematológiu, hodnotí vplyv homeopatickej liečba na kvalitu života (hlavné kritérium) a na prežívanie (sekundárne kritérium) pacientov s rakovinou pľúc v pokročilom štádiu.

 Experiment, ktorý sa riadil prísnou metodológiou

Profesor Frass zaviedol multicentrickú, randomizovanú, dvojito zaslepenú, placebom kontrolovanú trojramennú štúdiu, to znamená:

  • „homeopatická“ skupina, v ktorej pacienti dostávali okrem bežnej liečby rakoviny aj homeopatickú liečbu;
  • „placebo“ skupina, v ktorej pacienti dostávali okrem bežnej liečby rakoviny aj placebo;
  • „kontrolná“ skupiny, v ktorej pacienti dostávali iba svoju konvenčnú liečbu rakoviny.

Aby boli výsledky úplne objektívne, ani pacienti, ani ich lekári nevedeli, či dostávajú homeopatikum alebo placebo: tomu sa hovorí dvojito zaslepená štúdia.

Nespochybniteľné výsledky štúdie

Spätná väzba týkajúca sa hodnotenia kvality života

Pacienti vyplnili dva špecializované dotazníky na posúdenie kvality života v troch momentoch: na začiatku štúdie, v 9. týždni a potom v 18. týždni.

Tieto dotazníky umožnili zmerať rôzne vedľajšie účinky, ktoré možno pripísať samotnej patológii alebo jej liečbe, ako je únava, nevoľnosť, strata chuti do jedla, bolesť, atď.

Po 18. týždňoch sa všetky parametre kvality života skúmané v skupine „homeopatia“ výrazne zlepšili v porovnaní so skupinou „placebo“.

 

Spätná väzba týkajúca sa hodnotenia prežitia

Bola vykonaná dva roky po začatí štúdie.

Vedci skonštatovali predĺženie doby prežitia o 7 mesiacov u pacientov liečených homeopatickou liečbou popri ich klasickej liečbe v porovnaní s kontrolnou skupinou (9 mesiacov v kontrolnej skupine vs 16 mesiacov v homeopatickej skupine).

Dôležité: Homeopatická liečba nelieči rakovinu. Jej vplyv na prežitie možno vysvetliť zlepšením kvality života pacientov, znížením vedľajších účinkov, čo im umožňuje lepšie tolerovať konvenčnú liečbu a vyhnúť sa prerušeniam liečby.

 

Čo si odniesť zo štúdie profesora Michaela Frassa?

Štúdia ukázala, že homeopatická liečba, ktorá sa užíva ako doplnok k liečbe rakoviny, pomáha pacientom lepšie sa vyrovnať s ich chorobou a liečbou tým, že výrazne znižuje niektoré oslabujúce symptómy. Toto zlepšenie ich zdravia a pohody dokonca vedie k tomu, že im poskytne viac času na život a to v lepších podmienkach.

Výsledky štúdie potvrdzujú výsledky predchádzajúcej štúdie z roku 2015, ktorú realizoval rovnaký tím výskumníkov a ktorá potvrdila prínos homeopatie na kvalitu života pacientov s rôznymi typmi rakoviny.

Ak chceme ísť ďalej:

Ďalšia publikácia2 z marca 2021 potvrdzuje pozitívny účinok homeopatickej liečby v podpornej onkologickej starostlivosti. Pochádza od Dr. Jeana-Lionela Bagota, francúzskeho lekára, ktorý sa špecializuje na podpornú starostlivosť v onkológii a je priekopníkom v integratívnej onkológii. Z 535 zúčastnených pacientov štúdia ukazuje, že:

●       83% onkologických pacientov užívajúcich homeopatiu v podpornej starostlivosti je s touto starostlivosťou spokojných.

●       Príznaky invalidity ako únava, bolesť, úzkosť a hnačka sa zlepšia v 80% prípadov.

 

[1] M. Frass et Al, Homeopathic Treatment as an Add-On Therapy May Improve Quality of Life and Prolong Survival in Patients with Non-Small Cell Lung Cancer: A Prospective, Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind, Three-Arm, Multicenter Study, in The Oncologist, 2020. Link : https://theoncologist.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/onco.13548

[2] Štúdia Dr. Jean-Lionel Bagot, Adeline Legrand, Ingrid Theunissen: Use of Homeopathy in Integrative Oncology in Strasbourg, France : Multi-center Cross Sectional Descriptive Study of Patients undergoing Cancer Treatment, in Homeopathy. PubMed, 2021. Link : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33662993/