Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vedec Dr. Alexandre Tournier: „Všetko, čo účinkuje, musí mať vedecké vysvetlenie.“

Dátum: 04.10.2022
Vedec Dr. Alexandre Tournier: „Všetko, čo účinkuje, musí mať vedecké vysvetlenie.“

Rozhovor s prírodovedcom ​​Dr. Alexander Tournier BSc DIC M.A.St Cantab PhD […]

Rozhovor s prírodovedcom

​​Dr. Alexander Tournier
BSc DIC M.A.St Cantab PhD LCHE RSHom

​​Predseda Výskumného homeopatického inštitútu má čestný diplom 1. triedy v oblasti fyziky, ktorý mu udelila Imperial College, a magisterský titul Advanced Study v oblasti teoretickej fyziky, udelený Univerzitou Cambridge.
​​

Svoju doktorandskú prácu na tému „Biofyzika vody na rozhraní s biologickými molekulami“ napísal na Univerzite v Heidelbergu. Homeopatiu vyštudoval v Centre pre vzdelávanie v oblasti homeopatie v Londýne a je registrovaným homeopatom. 10 rokov sa Dr. Tournier v Cancer Re­search UK venoval výskumu zameranému na rozhranie medzi biológiou, fyzikou a matematikou. V roku 2007 založil  Londýnsky výskumný homeopatický inštitút (London Homeopathy Research Institute (HRI)).


​​Porozumieť homeopatii a vysvetliť jej účinnosť je cieľ, ktorý si vytýčil fyzik a homeopat DR. ALEXANDER TOURNIER.
​​Rozprávali sme sa s ním o najnovších poznatkoch

Pán Dr. Tournier, ste fyzik. Čo Vás zaujalo na homeopatii?
Dr. Alexander Tournier: Vždy ma zaujímala veda. Patril som medzi tie deti, ktoré svoju hračku namiesto hrania radšej rozoberú, aby videli, ako funguje. Už ako chlapec som vedel opraviť rádio, televízor, práčku.  Chcel som veci skutočne pochopiť. Táto záľuba ma doviedla až k fyzike a nakoniec až k teoretickej fyzike. Chcel som v plnom rozsahu pochopiť princípy, na ktorých je založený náš fyzický svet. Tak, ako to bolo aj pri mnohých ďalších záujemcoch o homeopatiu, aj môj záujem o ňu vznikol, keď som bol chorý. V tom čase som si robil doktorát PhD z teoretickej fyziky na tému kvantová fyzika makromolekúl života, DNA a pod.  Ochorel som a homeopatia mi pomohla. Vtedy „urobila“ niečo, čo som nečakal. Niečo, čo som nevedel vysvetliť a prirodzene som začal byť zvedavý, ako homeopatia funguje.

​​Pracujete aj ako homeopat?
Dr. Alexander Tournier: Mám skutočne aj praktické homeopatické vzdelanie, študoval som v Londýne. Cieľom štúdia bolo, aby som lepšie pochopil, ako sa dá homeopatia skutočne používať a zažívať v praxi – tak zo strany pacientov, ako aj zo strany homeopatov. Vzdelanie, ktoré som absolvoval  v Centre for Homeopathic Education (CHE), bolo fascinujúce, a jeden čas som sa skutočne zaoberal myšlienkou, že spojím výskum s homeopatickou praxou. Pomerne rýchlo som ale zistil, že by pre mňa malo väčší zmysel,  keby som celé moje snaženie zameral len na výskum. V tom som jednoducho lepší.

​​Môže fyzika poskytnúť prijateľné vysvetlenie spôsobu, akým homeopatia účinkuje? Ktoré sú Vaše „obľúbené hypotézy“?
Dr. Alexander Tournier: Momentálne sa skúma veľký počet teórií. Pozornosť vzbudila predovšetkým teória o nanočasticiach podľa prác Prof. Bellareho v Indii a Prof. Bella v Spojených štátoch amerických. Účinky  homeopatických zriedených roztokov sa pritom pripisujú nanočasticiam pôvodných substancií, čo celú vec robí veľmi zaujímavou.

Nanočastice majú  pozoruhodné vlastnosti, často aj chemické vlastnosti, ktoré nevyplývajú vždy z ich vlastného chemického zloženia. V každom prípade však nie je momentálne jasné, ako by sa dali na základe procesu prípravy homeopatických liekov vyrobiť nanočastice v takom množstve, ktoré by postačovalo na to, aby tieto lieky získali skutočný terapeutický účinok na pacienta. Okrem toho sa súčasný výskum koncentruje na kovové nanočastice. Či sa budú dať výsledky preniesť aj na rozpustné substancie (napr. Natrium muriaticum), zostáva nezodpovedanou otázkou. Ja sám pracujem na inej teórii, ktorá sa taktiež týka nanoštruktúr, ale nanoštruktúr vody. Existujú zaujímavé dôkazy o tom, že štruktúry vody skutočne existujú  a dokážu zostať stabilné aj za normálnych podmienok. Takéto fenomény pozná aj bežný výskum. Vedci v rámci vývoja „laboratórií založených na čipoch“, novej generácie miniaturizovaných medicínskych diagnostických prístrojov, objavili chemické reakcie na veľmi malom priestore.

Zistilo sa, že reagencie do mikrokomory  neprechádzajú samostatne, ale naviazané na štruktúry vody s priemerom približne 100nm.
O podobných štruktúrach  vody sa zmieňuje aj homeopatický výskum, a tie môžu predstavovať   základ mechanizmu homeopatického účinku. Takéto štruktúry vody je možné na teoretickej úrovni prirovnať ku kvantovým koheréznym štruktúram (quantum coherence domains), ako ich stanovili talianskí  teoretici Dr. Preparata
a Dr. DelGuidice. Momentálne prebieha niekoľko experimentov, ktoré majú za cieľ tieto postuláty preskúmať.

„V homeopatii podporujeme výskum zameraný na kvalitu.“​​

Ste jedným zo zakladateľov Homeopathic Research Institute (HRI) vo Veľkej Británii. Porozprávajte nám, prosím, niečo o tom. Čo bolo motívom pre založenie tohto inštitútu?
Dr. Alexander Tournier: Keď som sa začal zaujímať o homeopatiu, veľmi rýchlo som pochopil, že vo výskume existuje  problém. Konvenčná veda nejavila žiadny záujem o homeopatiu, samotné výskumné práce si často odporovali, a samotné praktické výskumy boli nesprávne vykonané. Na túto tému síce existovalo niekoľko zaujímavých prác, museli ste však veľmi presne vedieť, čo treba hľadať, aby ste to našli. To znamená, že sme potrebovali oveľa viac výskumu v oblasti homeopatie, ale ten výskum musel byť urobený z praktického hľadiska čisto. Tiež sme museli sprístupniť existujúce poznatky a komunikovať. Bolo potrebné oddeliť plevy od zrna. Tak vznikla  myšlienka založiť HRI. Aby bolo možné účinok rozšíriť čo najviac, mala to byť nezisková organizácia, s  vlastným hlasom, a taktiež tu mala byť možnosť financovania výskumných projektov. A to presne HRI dnes robí. Podporujeme výskum v oblasti homeopatie zameraný na kvalitu a kolegom aj širokej verejnosti poskytujeme spoľahlivé informácie o výskume v oblasti homeopatie

Dr. Tournier skúma vo svojom laboratóriu v Heidelbergeru vlastnosti vody ako kľúča k pochopeniu spôsobu účinku homeopatí​ckých roztokov.​

​​Ako hodnotíte postavenie výskumu v oblasti homeopatie v súčasnosti?
Dr. Alexander Tournier: HRI zverejnilo  veľké  množstvo informácií o výskume, predovšetkým informácií o súčasných diskusiách na tému výskumu na stránke www.hri-research.org/resources. Raz za tri mesiace vždy zverejňujeme prehľad mimoriadne relevantných prác, ktoré dokáže pochopiť aj bežný človek, nezaoberajúci sa vedou. Máme okolo 30 takýchto článkov ponúkajúcich prehľad k rôznym témam, napr. pred nedávnom zverejnený prehľad Dr. Roberta Mathiesa na tému individualizovanej homeopatie, alebo veľmi zrozumiteľne podaný prehľad prác Dr. Stevena Cartwrighta.

Musel by som spomenúť ešte mnoho ďalších, pokiaľ by som chcel odpovedať na Vašu otázku. Dá sa však povedať, že výskum v oblasti homeopatie robí momentálne veľké pokroky. Avšak je potrebné povedať, že pred nami je ešte veľmi dlhá cesta. Tou najväčšou prekážkou​ ​sú, bohužiaľ, peniaze, alebo inak povedané, skutočnosť, že nám chýbajú. Z verejných prostriedkov jednoducho nedostávame na výskum v oblasti homeopatie žiadne peniaze. Máme tiež podiel na snahách o delegitimovanie austrálskej správy NHMRC o homeopatii (www.nhmrc.gov.au/guidelines-publications/cam02).

Enormné záujmové konflikty a nečisté praktiky NHMRC vyprodukovali predpojatú správu, ktorá ani v najmenšom neodpovedá vedeckým kritériám, ktoré musia takéto práce spĺňať. Sme toho názoru, že takáto chybná správa nesmie stáť v ceste budúcemu vývoju výskumu v oblasti homeopatie. Detaily si môžete nájsť na našej  internetovej stránke: www.hri-research.org/ Australian-Report.

„Dokázať účinnosť a​ ​objaviť účinné mechanizmy“

​​Na aké ciele sa má homeopatia zamerať, čo má byť jej ťažiskom?
Dr. Alexander Tournier: Výskum v oblasti homeopatie je predovšetkým podfinancovaný. Z väčšej časti za to môže názor, že homeopatia​ ​nie je tradičným liečebným systémom a že sa musí  jednoducho všetko aj naďalej robiť tak, ako sa to robilo predtým. To sa však bohužiaľ nestotožňuje s danosťami moderného sveta. Musíme dokázať účinnosť a objaviť účinné mechanizmy, pokiaľ to chceme brať vážne.

Momentálne sme tiež svedkami toho, že útoky na homeopatiu mali za následok, že boli zastavené tradičné zdroje financovania výskumu, ako sú napr. financovanie vysokých škôl a financovanie výskumných organizácií. Väčšina predstaviteľov akademického sveta si bohužiaľ myslí, že výskum už svoj rozsudok vyriekol, že bolo toho vo výskume v oblasti homeopatie  urobené už dosť, že to nikdy nebude fungovať, a z toho dôvodu nie je ani ďalšie financovanie výskumu potrebné. Je to výslovne tragická situácia, keď si pomyslíme na to, že na celom svete túto formu medicíny využíva niekoľko sto miliónov ľudí. Iný dôvod nezáujmu o výskum je potrebné vidieť tiež v publikovaných neúspešných experimentoch, ktoré potom vedú k domnienke,​ ​že homeopatia sa nedá „skúmať prostriedkami modernej vedy“. Veríme, že tento názor nie je správny. Z našej skúsenosti vieme, že homeopatia sa dá veľmi dobre vedecky skúmať. Teda povedal by som, že prvé, čo by mala​ ​homeopatia urobiť, je ešte viac sa otvoriť vede. Jedným z prvých moderných klinických bádateľov v dejinách medicíny bol Hah­nemann. Homeopatia môže dôkladne prejsť postupným  strategickým programom výskumu a naše pochopenie ľudského zdravia môže byť taktiež revolučným objavom.

​​Pán Dr. Tournier,  ďakujeme Vám za tento rozhovor a prajeme veľa úspechov.
​​

 

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE

HRI na svojej internetovej stránke pod „​Resources/ FAQ“ odpovedá na základe vedeckých poznatkov na kritické otázky na tému homeopatia.

​​Časté otázky: Homeopathy Research Institute | HRI – Homeopathy FAQs (hri-research.org) LINK

 

 • Aké sú vedecké dôkazy, že homeopatia funguje?
 • Existujú kvalitné štúdie, ktoré dokazujú, že homeopatia funguje?
 • Prečo si odborní​ci -​ vedci myslia, že homeopatia ​účinkuje​?
 • Ako vieme, že homeopatické lieky nie sú “len cukrové pilulky”?
 • Sú prínosy homeopatie viac ako len placebo účinky?
 • Je homeopatia nákladovo efektívna?
 • Ako je na tom homeopatia v porovnaní s konvenčnou medicínou?
 • Je výskum homeopatie dostatočne kvalitný na to, aby sme mu mohli dôverovať?
 • Čo ukazujú najkvalitnejšie štúdie v oblasti homeopatie?
 • Aký zmysel má homeopatický koncept “podobné lieči podobné”?
 • Môžu sa homeopatické lieky používať bez toho, aby sme vedeli, ako fungujú?
 • Sú konvenčná medicína a homeopatia založené na dôkazoch?

Všetky odpovede na časté otázky nájdete TU.