Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Puberta u chlapcov, homeopatická podpora

Dátum: 19.04.2024
Autor: Redakcia
Puberta u chlapcov, homeopatická podpora

Autor

Dr. Mauro Mancino, Taliansko

Zdroj: CEDH magazín s. 57 - 62

Aktivácia sekrécie hormónov na osi hypotalamus-hypofýza-semenníky znamená začiatok prechodu z obdobia detstva do obdobia dospievania a prináša so sebou prudké fyzické a psychické zmeny chlapcov (aj dievčat).

Puberta sa začína rastovým špurtom spojeným s nárastom svalovej hmoty. U chlapcov dochádza k redistribúcii podkožného tuku a k rastu ochlpenia v špecifických oblastiach, pričom tento proces prebieha výrazne odlišne ako u dospievajúcich dievčat.

Tieto fyzické zmeny idú prirodzene ruka v ruke s významnými zmenami v psychike a správaní: spočívajú najmä v ustálení určitých pohlavných znakov a štrukturalizácii temperamentu, ktorý sa bude postupne ďalej vyvíjať.

Vďaka individuálnemu terapeutickému prístupu dokáže homeopatia poskytnúť podporu pri týchto zmenách, a to na viacerých úrovniach. Po prvé, pomáha zvládnuť fyzické poruchy, a po druhé, predpísaním lieku citlivého typu vybratého na základe psychických, behaviorálnych a morfologických znakov (u dospievajúcich je to väčšinou na základe typu rastu pozorovaného v puberte) umožňuje zvládnuť chorobné tendencie.

 

KLINICKÝ OBRAZ

Najčastejšie fyzické príznaky pozorované u chlapcov sa vyskytujú na prsnom tkanive a semenníkoch. Aj u chlapcov medzi prvé príznaky puberty patrí pocit napätia v prsníkoch spojený s bolesťou a citlivosťou na dotyk, pričom tieto príznaky sa môžu objaviť v dôsledku miernej traumy.

Okrem toho sekrécia testosterónu vedie k zväčšeniu objemu mieška, s čím súvisia klinické príznaky ako pocit ťažoby v semenníkoch, často spojený s bolestivými pocitmi, zvyčajne len na jednej strane, pričom bolesť vystreľuje smerom k slabinám. Sú to prechodné, často benígne príznaky, ktoré si bežne vyžadujú návštevu pediatra.

Homeopatické lieky odporúčané na zlepšenie týchto príznakov sú vo všeobecnosti symptomatické lieky, t. j. lieky podľa individuálnej reakcie pacienta (IRP), a lieky citlivého typu vybraté podľa povahy a reakcie pacienta. Teraz sa pozrieme na najčastejšie používané lieky.

„Vďaka individuálnemu terapeutickému prístupu dokáže homeopatia poskytnúť podporu pri týchto zmenách, a to na viacerých úrovniach.“

 

BOLESŤ SEMENNÍKOV

 • RHODODENDRON: pri bolesti vystreľujúcej do slabín a/alebo stehna,
 • SPONGIA TOSTA: pri extrémnej hmatovej hyperestézii,
 • HAMAMELIS VIRGINIANA: pri jednostrannej alebo obojstrannej bolesti semenníkov, alebo tiež
 • PULSATILLA: pri opuchu semenníkov

LIEKY IRP budeme predpisovať v riedení 5 až 30 CH, ale zvyčajne používame riedenie 9 CH, 5 granúl 3-krát denne až každú hodinu podľa závažnosti príznakov.

 

PRSNÉ TKANIVO

Najčastejšie pozorovanými príznakmi sú napätie v prsníkoch a bolesť prsníkov spojená s hmatovou hyperestéziou, pričom tieto príznaky sa niekedy objavujú v dôsledku miernej traumy.

 • BRYONIA ALBA: pri pocitoch napätia kože a tepla v oblasti prsníkov,
 • BELLIS PERENNIS: v kombinácii s liekom
 • ARNICA MONTANA: po miernej traume,
 • CONIUM MACULATUM: v prípade bolesti pociťovanej pri dotyku a/alebo ak palpačné vyšetrenie odhalí prítomnosť malého uzlíka,
 • PHYTOLACCA DECANDRA: účinkuje na začervenanie spojené s difúznou kongesciou,
 • PULSATILLA: je indikovaná pri mlieku podobnom výtoku a
 • ASTERIAS RUBENS: pri bolestivom pocite natiahnutia prsnej žľazy s bolesťou vystreľujúcou do vnútornej strany ramena.

KEĎŽE toto sú lieky IRP, môžu sa predpisovať v riedení 5 až 30 CH, 5 granúl niekoľkokrát denne podľa závažnosti príznakov. Je potrebné zdôrazniť, že výlučne symptomatické lieky je možné podávať v kombinácii s dôležitejším liekom vybratým na základe biotypu a rastových charakteristík pacienta.

„Spojenie homeopatickej liečby s tradičnou liečbou otvára možnosti pre komplexnejší a účinnejší manažment problémov súvisiacich s týmto kritickým a kľúčovým obdobím dospievania.“

 

LIEKY CITLIVÉHO TYPU

VÝBER BUDEME SMEROVAŤ K JEDNÉMU Z TROCH LIEKOV CALCAREA: Calcarea phosphorica, Calcarea carbonica alebo Calcarea fluorica, ktoré v období puberty stimulujú fyziologický vývoj a poskytujú podporu pri všetkých zmenách súvisiacich s pubertou.

1. CALCAREA PHOSPHORICA

pacientom s rýchlo prebiehajúcim rastom a charakteristikami typickými pre psoricko-tuberkulinický chronický reakčný spôsob. Presnejšie povedané, tento liek je vhodný pre vysokých a „vytiahnutých“ jedincov (tzn. „samá ruka-samá noha“) s chorobnými tendenciami súvisiacimi s poruchami kostrovej sústavy (bolesť chrbta, rastové bolesti), so sklonom k zubným kazom, s poruchami dýchacej sústavy (opakované zápaly dýchacích ciest), bolesťami lymfatických uzlín (najmä v súvislosti s hypertrofiou lymfatických uzlín) a kožnými problémami (akné).

Čo sa týka správania, sú to bystrí a energickí jedinci s premenlivou náladou, ktorí sa ľahko unavia a majú sklon k bolestiam hlavy v dôsledku duševnej námahy.

2. CALCAREA CARBONICA

má všeobecný účinok na metabolizmus. Tento liek má významné opodstatnenie v obdobiach výrazných vývojových zmien, napríklad počas dospievania. Jeho hlboké pôsobenie v kostnom a lymfatickom tkanive z neho robí liek vhodný špeciálne v období puberty. Typy zodpovedajúce lieku Calcarea carbonica sú citlivé na chlad, všeobecne slabé, so zhoršením príznakov vplyvom chladu, najmä vlhkého chladu, a s charakteristickou chuťou do jedla. Chronický reakčný spôsob, pod ktorý môžeme tento liek priradiť, je psorický (pri metabolických poruchách, ak sa vyskytuje striedanie a periodicita príznakov) a tiež sykotický (pri tvorbe malých kožných výrastkov a citlivosti na vlhkosť). Títo pacienti sú nízki a zavalití, majú sklon k záchvatom paniky a sú náchylní na akútne zápaly dýchacích ciest spojené s hypertrofiou mandlí. Ich správanie je pomalé a metodické: sú to plachí a bojazliví jedinci s depresívnymi sklonmi.

3. CALCAREA FLUORICA

je liek vhodný pre jedincov s fluorickou morfológiou, ktorá sa vyznačuje výraznou asymetriou, disharmóniou, dystrofiou kostí a krivými zubami s nesprávnym postavením. Charakteristická je ochabnutosť väzivových tkanív. Chorobné tendencie sa týkajú lymfatických tkanív s malými, ale zatvrdnutými lymfatickými uzlinami, a kožných prejavov s prasklinami. Tento liek sa odporúča pri všetkých rastových dystrofiách v období puberty, ako je skolióza alebo poruchy odontogenézy a/alebo ortodontické poruchy.

TIETO LIEKY CITLIVÉHO TYPU (CT) PREDPISUJEME v dávkovaní 5 granúl denne počas 30 dní, následne 1 dávku týždenne počas dlhšieho obdobia, v súlade s konsenzom CEDH o predpisovaní liekov.

 

ZMENA TEMPERAMENTU A SPRÁVANIA

TERAZ SA POZRIEME NA LIEKY, KTORÉ MÔŽEME VYBRAŤ PODĽA ZMIEN TEMPERAMENTU A SPRÁVANIA, ktoré sú typické pre dospievajúcich počas puberty.

1. NATRUM MURIATICUM je tiež liek psoricko-tuberkulinického chronického reakčného spôsobu, s príslušnou etiológiou súvisiacou s emocionálnym stresom. Je vhodný pre dospievajúcich, ktorí sú frustrovaní zo svojich prvých romantických vzťahov. Sú to smutní, ustarostení adolescenti, ktorí trpia nespavosťou a problémami so zaspávaním, majú výkyvy nálad s typickým striedaním vzrušenia a depresie, odmietajú útechu od priateľov a ešte viac od členov rodiny.

2. PULSATILLA sa nesprávne považuje za „ženský“ liek. V období puberty sa odporúča ako ideálna voľba pre plachých dospievajúcich mladíkov, ktorí hľadajú náklonnosť, sú náladoví a nedotkliví. Jedinci, ktorých liekom citlivého typu je Pulsatilla, sú jemní, ľahko ovplyvniteľní, úzkostliví a obávajú sa najhoršieho, potrebujú podporu rodiny a priateľov, s ktorými sa delia o svoje problémy.

3. TUBERCULINUM je liek vhodný pre príliš emocionálnych, ufňukaných jedincov s častou potrebou citovej zmeny.

 

ETIOLÓGIA LIEKU

1. SILICEA súvisí s intelektuálnym vyhorením, preto je tento liek špecificky indikovaný v obdobiach zvýšeného stresu v škole. Liek Silicea je vhodný pre nepokojných dospievajúcich, ktorým chýba sebadôvera, ale majú silnú vôľu vždy dosiahnuť svoje ciele. Túžia po náklonnosti svojich priateľov a obávajú sa zlyhania romantického vzťahu.

„Homeopatia je terapeutický prístup, ktorý je mimoriadne vhodný pre mladých dospievajúcich, u ktorých sa začínajú prejavovať poruchy súvisiace s pubertou.“

2. LYCOPODIUM je liek vhodný pre dospievajúcich, ktorí sú príliš emocionálni a zároveň trpia nedostatkom sebadôvery a úzkosťou, čo skrývajú za panovačné, arogantné a podráždené vonkajšie prejavy. Neznášajú protirečenie a odpor.

3. ARSENICUM ALBUM je liek vhodný pre jedincov, ktorí sú precízni, dôkladní a úzkostlivo dbajú na osobnú hygienu a elegantný zovňajšok. Sú lakomí a majú strach zo smrti a chorôb.

TIETO LIEKY VYBERÁME PODĽA PSYCHICKÝCH A BEHAVIORÁLNYCH TENDENCIÍ. Inými slovami sú to lieky citlivého typu, ktoré sa predpisujeme v riedení 15 – 30 CH, 5 granúl denne počas 15 – 30 dní, následne 1 dávku týždenne v súlade s konsenzom CEDH o predpisovaní liekov.

„Homeopatia je terapeutický prístup mimoriadne vhodný pre mladých dospievajúcich, u ktorých sa začínajú prejavovať poruchy súvisiace s pubertou v dôsledku aktivácie činnosti endokrinných žliaz na osi hypotalamus-hypofýza-semenníky.

 

ZÁVER

Homeopatické lieky pôsobia na niekoľkých úrovniach.

 1. Po prvé, účinkujú na príznaky (individuálna reakcia pacienta) a umožňujú riešiť periférne fyzické príznaky prechodného charakteru, napríklad napätie v prsníkoch alebo bolesť semenníkov. Tieto lieky môžu predpisovať aj lekári, ktorí iba začínajú s homeopatickým vzdelávaním, a to s pomocou nástrojov, ako je platforma Homeo&Care, kde môžu rýchlo vyhľadať vhodný liek podľa príslušného príznaku.
 2. Po druhé, sú to lieky, ktoré súvisia s adaptáciou dospievajúceho na rast tela. Vhodný liek vyberáme podľa chorobných tendencií, bioreaktivity (citlivosť na teplo/chlad, na suché/vlhké prostredie) a morfológie pacienta. V tomto prípade používame jeden z troch liekov Calcarea: Calcarea carbonica, Calcarea phosphorica alebo Calcarea fluorica.
 3. A napokon sa pôsobenie homeopatie bude zameriavať na psychické a behaviorálne charakteristiky jedinca, čo je užitočné pri určovaní lieku citlivého typu.

Homeopatický prístup tu využíva celý svoj potenciál, keďže dokáže nielen identifikovať rôzne typy zmien súvisiacich s prudkým rastom, ktorý je pre obdobie puberty charakteristický, ale tiež sa dokáže tomuto obdobiu prispôsobiť. Takýto prístup si vyžaduje dôkladné znalosti homeopatickej terapeutickej metódy, ktoré si lekár môže ľahko osvojiť vďaka ponuke vzdelávania organizovaného pod záštitou CEDH.

Homeopatická liečba prináša v spojení s klasickou medicínou rozsiahle možnosti komplexnejšieho a účinnejšieho manažmentu porúch súvisiacich s týmto kritickým obdobím dospievania.

Pozorovanie pacienta skúseným zrakom lekára-homeopata umožňuje upriamiť pozornosť na prejavy a príznaky, ktoré sa často prehliadajú. Zhromažďovanie jednotlivých informácií týkajúcich sa chorobných a behaviorálnych tendencií a ich prepájanie s morfologickými aspektmi nám umožňuje vybrať najvhodnejší liek pre konkrétny citlivý typ a zlepšiť tak kvalitu života našich pacientov.

Dr. Mauro Mancino, Taliansko

Snímka_obrazovky_2024-04-19_o_11.28.03

 

Zdroje:

1) BOULET J., DEMONCEAUX A., DONNER F., LEVEQUE Y.: Schéma et Protocole. Ed CEDH: 2016.

2) BOERICKE W.: Matière Médicale, 9° ed: 2003.

3) CLARKE J.H.: A dictionary of pratical materia medica, 1982.

4) CONTI F. a cura di: Fisiologia Medica sec ed: edi- ermes: 2010.

5) DEMARQUE D.: L'Homéopathie: Médecine de l'expérience. Ed Boiron:2001.

6) DEMARQUE D., JOUANNY J., POITEVIN B., SAINT JEAN V.: Pharmacologie et matière médicale homéopathique. Tecniche Nuove: 2013.

7) DUFOUR A. : Mon Cahier d’Homéopatie personnalisée. Ed Mosaique- Santè.

8) HAHNEMANN C.F.S.: Organon dell’ arte del guarire a cura di Giuseppe Fagone. Ed Salus Infirmorum. 2017.

9) HERING G.: The guiding syntoms of our materia medica. 1982.

10) JOUANNY J : Notions essentielles de matière médicale homéopathique1983.

11)JOUANNY J., CRAPANNE J.B., DANCER H., MASSON J.L.: Thérapeutique homéopatique, possibilités en pathologie chronique. T 2: Ed Boiron, 1999.

12) MICCICHÈ G.M.: Omeopatia e Pediatria sec ed:Tecniche Nuove. 2002.

13) VACHETTE P. : Homéopathie en psycopathologie une thérapeutique integrative. Ed. CEDH. 2012