Poraďte sa s lekárom, kedy je pre vás vhodné užívať homeopatický liek

Terapeutický modul klinickej homeopatie – PEDIATRICKÝ MODUL – 15. – 16. 4. 2023

Forma: prezenčne

Čas

sobota 15. 4. 2023 09:00 – 18:00

nedeľa 16. 4. 2023 08:30 – 17:30

Lektor: MUDr. Gabriela Gregová

Registrácia je možná do 31.3.2023

Registračný poplatok: 60€

 

 

Centre d’Enseignement et de Développement de l’Homéopathie (Centrum vzdelávania a rozvoja homeopatie) a Slovenská lekárska homeopatická spoločnosť (SLHS)

 • Vzdelávanie je určené lekárom.
 • Forma štúdia je prezenčne.
 • Školenie v rámci modulu zabezpečuje odborník, lekár – lektor homeopatie.
 • Po ukončení a absolvovaní celého modulu (2 dni) a workshopu bude absolventom vydaný certifikát o absolvovaní modulu.
 • Po ukončení modulu je potrebné vyplniť dotazník spokojnosti a zaslať ho lektorovi.

 

  Fyzická osobaPrávnická osoba

  Základné údaje

  *povinné údaje

  Korešpondenčná adresa účastníka

  *povinné údaje

  Adresa na odoslanie študijných materiálov

  Kontakt

  *povinné údaje

  Fakturačné údaje

  (Účastníci obdržia zo vzdelávacieho podujatia tlačenú verziu prednášok.)

  Odoslanie prihlášky

  *povinné údaje

  Odoslaním tejto prihlášky sa záväzne prihlasujem na zvolené vzdelávacie podujatie. Súhlasím s úhradou registračného poplatku na účet SLHS. SK23 1100 0000 0026 2376 8998, SWIFT: TATRSKBX najneskôr do 31.3.2023.

  V prípade neúčasti sa registračný poplatok nevracia. Do správy pre prijímateľa prosím uviesť: Priezvisko, názov a termín podujatia.

  * Registrácia s povinnosťou platby

  Týmto dávam súhlas spoločnosti BOIRON SK s. r. o., na spracovanie mojich osobných údajov, uvedených v tejto prihláške na účel spracovania prihlášok, a rozosielanie informačných e-mailov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomnou formou.

  Poznámka
  Po uhradení poplatku Vám bude zaslaná faktúra, ktorú považujte za doklad o zaplatení.