Poraďte sa s lekárom, kedy je pre vás vhodné užívať homeopatický liek

Terapeutický modul klinickej homeopatie – ZÁKLADY KLINICKEJ HOMEOPATIE – 30. 4. – 1. 5. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre d’Enseignement et de Développement de l’Homéopathie (Centrum vzdelávania a rozvoja homeopatie) a Slovenská lekárska homeopatická spoločnosť (SLHS)

 • Vzdelávanie je určené lekárom.
 • Forma štúdia je prezenčne.
 • Školenie v rámci modulu zabezpečuje odborník, lekár – lektor homeopatie.
 • Po ukončení a absolvovaní celého modulu (2 dni) a workshopu bude absolventom vydaný certifikát o absolvovaní modulu.
 • Po ukončení modulu je potrebné vyplniť dotazník spokojnosti a zaslať ho lektorovi.

Program vzdelávania (2dni)

 • Cieľom tohto modulu je naučiť vás jazyk homeopatie a umožniť vám integrovať do vašej praxe nové terapeutické možnosti pri akútnych aj chronických prípadoch. Vďaka interaktívnej a ľahko aplikovateľnej metodológii môžete efektívne predpisovať homeopatické lieky ihneď už na druhý deň po školení. Naučíte sa a budete používať konsenzus predpisovania, ktorý je základom výučby klinickej homeopatie. Základný modul je nevyhnutný pre pokračovanie v ďalších špecializovaných moduloch.
 • Základný modul je vhodný aj pre vyškolených lekárov homeopatov na osvojenie si novej metódy homeopatickej preskripcie a uplatňovanie homeopatickej terapie v praxi.

1. deň Sobota 9:00h – 18:00h (s pravidelnými prestávkami a prestávkou na obed)

 • Homeopatický liek
 • Vyšetrenie pacienta a preskripcia
 • Materia Medica

2. deň Nedeľa 8:30h – 17:30h (s pravidelnými prestávkami a prestávkou na obed)

 • Citlivý typ
 • Reakčné spôsoby
 • Materia Medica (pokračovanie)
 • Možnosti homeopatie

  Fyzická osobaPrávnická osoba

  Základné údaje

  *povinné údaje

  Korešpondenčná adresa účastníka

  *povinné údaje

  Adresa na odoslanie študijných materiálov

  Kontakt

  *povinné údaje

  Fakturačné údaje

  (Účastníci obdržia zo vzdelávacieho podujatia tlačenú verziu prednášok.)

  Odoslanie prihlášky

  *povinné údaje

  Odoslaním tejto prihlášky sa záväzne prihlasujem na zvolené vzdelávacie podujatie. Súhlasím s úhradou registračného poplatku na účet SLHS. SK23 1100 0000 0026 2376 8998, SWIFT: TATRSKBX najneskôr do 31.3.2023.

  V prípade neúčasti sa registračný poplatok nevracia. Do správy pre prijímateľa prosím uviesť: Priezvisko, názov a termín podujatia.

  * Registrácia s povinnosťou platby

  Týmto dávam súhlas spoločnosti BOIRON SK s. r. o., na spracovanie mojich osobných údajov, uvedených v tejto prihláške na účel spracovania prihlášok, a rozosielanie informačných e-mailov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomnou formou.

  Poznámka
  Po uhradení poplatku Vám bude zaslaná faktúra, ktorú považujte za doklad o zaplatení.