Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Lekári a odborní garanti

Mudr_Tibensky-1MUDr. Pavol Tibenský | všeobecný lekár

„Každý človek potrebuje v živote nádej. Každý chorý človek ju potrebuje dvojnásobne. Lekár sa snaží, aby mu ju poskytol. Vzdelaním v homeopatii sa hranice nádeje o krôčik posúvajú. Často ten malý krôčik stačí na navrátenie zdravia.“

 

MUDr. Pavol Tibenský je absolventom Univerzity Karlovej v Hradci Králové – Vojenského lékařského výzkumného a doškolovacího institutu, v súčasnosti premenovaného na Vojenskú lekársku akadémiu. Univerzitné štúdiá skončil v roku 1988. Po krátkej praxi vo Vojenskej nemocnici České Budějovice nastúpil ako lekár zaradený do špecializácie všeobecné lekárstvo v Nemocnici na Myjave. Od roku 1991 pracuje ako praktický lekár v Brezovej pod Bradlom. V roku 1992 získal atestáciu 1. stupňa zo všeobecného lekárstva a začal sa venovať homeopatii.

V roku 1994 absolvoval dvojročné vzdelávanie CEDH a následne ďalšie vzdelávacie aktivity doma i v zahraničí. /Antverpy, Budapešť, Graz, Mníchov, Paríž, Praha, Utrecht, Viedeň a iné/. Je držiteľom lektorského diplomu ECH – Európskeho výboru pre homeopatiu s oprávnením prednášať homeopatiu v rámci EÚ. 

 

Mudr_SivekovaMUDr. Danuša Siveková | gynekologička, akupunktúristka

“Nech som v dnešnom svetle schopný vidieť chyby
včerajška a zajtra budem môcť pochopiť tie dnešné.”

 


LF UK vyštudovala v rodnej Bratislave. Pracovala v NsP ak. L. Dérera (1979 -1991).  Do ambulantnej praxe prešla v r. 1991, v ktorej pracuje do dnes. K základnej špecializačnej skúške v gynekológii a pôrodníctve (1987)  pribudli ďalšie,  z FBLR (1994) a Akupunktúry (2014). Dnes má privátnu ambulanciu akupunktúry v Bratislave a ordinuje aj homeopatiká. V r. 2018 bola menovaná MZ SR za Krajskú odborníčku pre Bratislavský kraj v odbore akupunktúra. V rámci tohto odboru prednáška na SZU a LF SZU v Bratislave.

V r. 1990 absolvovala prvý študijný pobyt v Mníchove v oblasti homeopatie. Od vtedy absolvovala množstvo vzdelávacích kurzov, seminárov u nás aj v zahraničí (Česko, Francúzsko, Rakúsko, Nemecko, USA, Čína, Bali, India.) kde si zvyšovala svoje odborné zručnosti  v akupunktúre a homeopatii. V r. 1991 sa podieľala na vzniku lekárskej spoločnosti, ktorá dodnes pomáha rozširovať povedomie o homeopatii (SLHS) a ako členka výboru (t. č. podpredsedníčka) zabezpečuje kvalitné kurzy certifikované ECH (Európska komisia pre homeopatiu) a aj sama vzdeláva lekárov od r. 1998. Diplom lektora ECH získala skúškou vo Viedni v r. 2005. Lektorkou kurzov CEDH  na Slovensku je od r. 2015.

 

Mudr_Nemcokova

MUDr. Beáta Nemčoková | vš. lekár pre deti a dorast
 
"Ži a nechaj žiť."
 
 
  

LF UPJŠ vyštudovala v Košiciach (1981-1987). Pre neutíchajúci záujem o pomoc chorým pacientom, začala pôsobiť v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach a po 3 rokoch praxe získala atestáciu z pediatrie. V Košiciach si otvorila vlastnú pediatrickú ambulanciu a rozšírila svoju  atestáciu aj o dorastové lekárstvo.

Chcela pacientom ponúknuť viac a ku klasickej liečbe priradiť aj iný spôsob liečby. Preto sa už počas práce v pediatrickej ambulancii začala bližšie zaujímať a vzdelávať v oblasti homeopatie. V roku 2000 úspešne absolvovala francúzsku školu homeopatie (CEDH) a nakoľko v homeopatii videla potenciál, snažila sa jej použitie preklopiť do svojej každodennej lekárskej praxe. Od roku 2000 je členkou Slovenskej lekárskej homeopatickej spoločnosti. Pomáha rozširovať povedomie o homeopatii aj ako lektorka CEDH pre lekárov a lekárnikov, paralelne pokračuje v nadstavbovom vzdelávaní CEDH a zúčastňuje sa medzinárodných homeopatických kongresov.

 

foto-Feherpataky-PharmDr. Eva Fehérpataky Badíková

"Zdravie síce nie je všetkým, no bez zdravia je všetko ničím"

 
 
 

PharmDr. Eva Fehérpataky Badíková je absolventkou Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, štúdium ukončila v r.2013 a nastúpila do rodinnej lekárne ako farmaceut. Nasledovalo špecializačné (atestačné) štúdium v odbore lekárenstvo (r.2017) a po rigoróznom konaní titul PharmDr.

Od septembra 2017 je vedúcim farmaceutom v Lekárni REGIA, kde spolu so svojou mamou, ktorá má mnoho skúseností s homeopatickými liekmi, pomáha pacientom riešiť ich zdravotné problémy a radí im, ako sa im dá pozitívnym prístupom predísť.

 

foto-Mazurova_homeopatia-s-lekáromPharmDr. Viera Mazurová

"Jediná osoba, s ktorou by si sa mal porovnávať je tvoje minulé ja."

 

 

Farmáciu vyštudovala na Farmaceutickej fakulte (FaF) na Univerzite Komenského v Bratislave (2001-2006). Po skončení vysokej školy nastúpila ako farmaceut do lekárne Maratón v Košiciach. O rok neskôr vykonala na FaF rigoróznu skúšku a po troch rokoch praxe v lekárni absolvovala špecializačné štúdium v špecializačnom odbore lekárenstvo na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave.

     Keďže od ukončenia štúdia pôsobí ako farmaceut v lekárni so širokým portfóliom polykomponentných a monokomponentných homeopatických liekov, jej snaha o hlbšie homeopatické vzdelanie vyústila do absolvovania homeopatického kurzu pre farmaceutov a farmaceutických laborantov. Veľmi pozitívne skúsenosti a výsledky mnohých pacientov z lekárne s homeopatiou, podnecujú jej záujem o neustále rozširovanie si vedomostí v tejto oblasti, nakoľko vníma všeobecnú tendenciu ľudí hľadať iné alternatívne možnosti prevencie a liečby, ktorá by dopĺňala, no neoponovala klasickej medicíne.

 

foto-Poradová_homeopatias_s_lekaromMUDr. Ivana Poradová | pediater

"Pokora a úcta k životu a sebe samému je cestou k šťastiu a spokojnosti."

 
 
 
 

MUDr. Ivana Poradová je absolventkou LF UPJŠ v Košiciach (1990-1996). Po ukončení štúdia  na krátko zakotvila na Detskom oddelení NsP Levoča (1996-1997), odkiaľ prestúpila na FNsP J.A. Reimanna v Prešove(1997-2005) , tam pôsobila postupne na rôznych oddeleniach Neonatologického centra. V tom istom čase úspešne absolvovala špecializačnú skúšku z pediatrie a dorastového lekárstva. Od roku 2005 je má súkromnú ambulanciu pre deti a dorast. Okrem toho od roku 2007 pôsobí ako učiteľka odborných predmetov na Strednej zdravotnej škole v Prešove pre denné i externé štúdium.

V r. 2009  ukončila dvojročné vzdelávanie CEDH (Centrum pro rozvoj vzdelávania a klinickej homeopatie) a zúčastňuje sa ďalších vzdelávacích aktivít doma i zahraničí. Homeopatiu považuje za významný nástroj a pomoc pri mnohých zdravotných problémoch pre svojich pacientov, známych i blízkych. 

 

BamhorMUDr. Jozef Bamhor | vš. lekár pre deti , dorast a dospelých.

"Ak tam nič nevidím, neznamená to, že tam nič nie je."
 
 
 
 

V roku 1992 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ   v Košiciach, od roku 1993 pracoval na detskom oddelení  FNsP Prešov, od r. 1996 pracuje ako Všeobecný lekár pre deti a dorast  a od r. 2004 ako Všeobecný lekár pre deti,  dorast a dospelých

Základný kurz homeopatie absolvoval  v roku 1994, v roku 1995 absolvoval nadstavbový kurz homeopatie.  Už počas štúdií sa stretával  s pacientmi, ktorí  opakovane trpeli  rôznymi chorobami alebo symptómami a medicína  im napriek  snahe  nedokázala  dostatočne pomôcť. MUDr. Bamhor hľadal teda ďaľší spôsob   a homeopatia, vzhľadom na svoje princípy a postupy, sa mu zdala byť  možnou cestou.  Napriek snahám o diskreditáciu v médiách  a postoju časti  odbornej verejnosti,  po svojich dlhoročných skúsenostiach vie, že je to jeden z možných  spôsobov ako pacientovi  pomôcť.